کمیته اجرایی
1398/04/18

ریاست کنگره : خانم دکتر لادن اسلامیان
دبیر علمی کنگره: خانم دکتر طاهره حسین زاده نیک
دبیر اجرایی کنگره: دکتر فاضل فیروزی
قایم مقام دبیر اجرایی: دکتر محمد بهناز
تشریفات : دکتر فرهاد جعفری
روابط بین الملل : دکتر هومن زرنگار
سایت: دکتر آرش فرزان
انتشارات: خانم دکتر الهام سینجلی
نمایشگاه: دکتر سهیل سالاری
دبیرخانه : خانم دکتر عاطفه صفار
ثبت نام: دکتر فرزین اصلانی، دکتر بهزاد سالاری، دکتر آرمین صعودی
تبلیغات و روابط عمومی : دکتر علیرضا جعفری نعیمی
امور دانشجویی و رزیدنتها: خانم دکتر ریحانه حاج رضایی, دکتر میلاد سلیمانی
سمعی- بصری : دکتر محمد بدیعی

IMG_4644