جایزه پروفسور فرمند
1398/04/05

این جایزه به یاد بود پروفسور سید مهدی فرمند استاد پیشکسوت ارتودنسی ایران به بهترین مقاله که توسط دستیاران ارتودنسی و یا دانشجویان دندانپزشکی در در گردهم آیی سالانه انجمن ارتودنتیست های ایران ارائه شود تعلق می گیرد. انتخاب آن بر اساس کیفیت پژوهش انجام شده و ارائه آن در کنگره بنا بر قضاوت کمیته داوران علمی صورت خواهد گرفت. قوانین شرکت در این رقابت به شرح زیر میباشد:

  1. ارائه کننده مقاله از دستیاران ارتودنسی و یا دانشجویان دندانپزشکی باشد.
  2. مقاله در این کنگره ارائه شود و قبلا در کنگره دیگری ارائه نشده باشد.
  3. در صورتی که بیش از یک نفر در نگارش مقاله سهیم باشند، سخنران اصلی باید موافقت کتبی سایر همکاران ذینفع را داشته باشند.

* در صورتی که متن کامل مقاله موجود است بویژه در صورتی که در مجله علمی چاپ شده است لطفا آنرا نیز ارسال فرمایید. (این مورد اختیاری میباشد.)