برگزار کنندگان همایش
1398/03/31

ریاست کنگره : خانم دکتر لادن اسلامیان
دبیر علمی کنگره: خانم دکتر طاهره حسین زاده نیک
دبیر اجرایی کنگره: دکتر فاضل فیروزی
قایم مقام دبیر اجرایی: دکتر محمد بهناز
تشریفات : دکتر فرهاد جعفری
روابط بین الملل : دکتر هومن زرنگار
سایت: دکتر آرش فرزان
انتشارات: خانم دکتر الهام سینجلی
نمایشگاه: دکتر سهیل سالاری
دبیرخانه : خانم دکتر عاطفه صفار
ثبت نام: دکتر فرزین اصلانی
تبلیغات و روابط عمومی : دکتر علیرضا جعفری نعیمی
امور دانشجویی و رزیدنتها: خانم دکتر ریحانه حاج رضایی
سمعی- بصری : دکتر محمد بدیعی


اعضای کمیته علمی:
۱-مسئول کمیته محققین جوان :خانم دکتر سروین سرمدی و خانم دکتر عاطفه صفار
۲-مسئول کمیته پوستر : دکتر سهراب آصفی
۳- مسئول کمیته بین الملل :خانم دکتر حنانه قدیریان و خانم دکتر سپیده عرب
۴- مسئول کمیته کارگاهها : دکتر بهراد تنباکوچی